phụ nữ mang thai đi máy bay Jetstar

Quy định phụ nữ mang thai đi máy bay

Phụ nữ mang thai đi máy bay quốc nội và quốc tế của Jetstar

Phụ nữ mang thai đến 28 tuần

  • Phụ nữ mang thai đi máy bay nếu thai nhi đến 28 tuần tuổi cần có sổ khám thai hoặc phiếu siêu âm chứng minh được tuần tuổi thai.
  • Phụ nữ mang thai đi máy bay cần ký giấy miễn trừ trách nhiệm tại sân bay

Phụ nữ mang thai đi máy bay từ 28 – 35 tuần tuổi.
Nếu thai nhi có độ tuổi từ 28 đến 35 tuần tuổi, phụ nữ mang thai đi máy bay cần có giấy tờ sau:

  • Giấy xác nhận của bác sỹ (không quá 7 ngày so với ngày khởi hành).
  • Ký giấy miễn trừ trách nhiệm.

Phụ nữ mang thai đi máy bay mà thai nhi đã trên 36 tuần tuổi sẽ không được vận chuyển.

Phụ nữ mang thai đi máy bay quốc tế các hãng JQ, 3K, VF, GK.

Phụ nữ mang thai đi máy bay trên các chuyến bay quốc tế khai thác bởi các hãng Jetstar Airways, Jetstar Asia, Jetstar Japan… cần tuân thủ các quy định sau:

Mang thai trên 28 tuần

  • Giấy xác nhận của Bác sỹ không quá 10 ngày so với ngày khởi hành đầu tiên (Ngày sinh dự kiến, Mang thai một, sinh đôi/ba, có bất thường gì trong qua trình mang thai không…)

Phụ nữ mang thai đi máy bay trên các chuyến bay dưới 4 tiếng:

  • Thai phụ bình thường: chấp nhận hành khách mang thai lên tới 40 tuần mà không yêu cầu xác nhận sức khỏe.
  • Thai phụ mang đa thai: chấp nhận hành khách mang thai đến 36 tuần mà không yêu cầu xác nhận sức khỏe

Phụ nữ mang thai đi máy bay trên các chuyến bay trên 4 tiếng:

  • Thai phụ bình thường: chấp nhận hành khách mang thai lên tới 36 tuần mà không yêu cầu xác nhận sức khỏe.
  • Thai phụ mang đa thai: chấp nhận phụ nữ mang thai đi máy bay đến 32 tuần và yêu cầu xác nhận sức khỏe.
3 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *